schee.cz

“The universe is big. It’s vast and complicated and ridiculous. And sometimes, very rarely, impossible things just happen and we call them miracles.” — The Doctor, Season 5, Episode 12

Přednášky a cvičení Výzkum Ke stažení

21. října 2016 Aktualizovaný studijní text ke kurzu Numerické metody I.

(c) schee.cz, 2016